COFACE SLOVENIJA podjetje za izdelavo bonitet in upravljanje s terjatvami d.o.o. – v likvidaciji
SLOVENČEVA 22 -1000 LJUBLJANA-SLOVENIA
T: +386 (1) 425 90 65

F: +386 (1) 425 91 30

W: http://www.coface.si

E: Office-Slovenia@coface.com