Novice in publikacije
21/06/2022
Tveganja držav in ekonomske študije

Recesija v izogib stagflaciji? Svetovno gospodarstvo na razpotju

Recesija v izogib stagflaciji? Svetovno gospodarstvo na razpotju

Štiri mesece po začetku spopadov v Ukrajini lahko potegnemo prve ugotovitve: konflikt, ki bo še trajal, je že porušil svetovno geo-ekonomsko ravnovesje. Kratkoročno vojna povečuje napetosti v proizvodnem sistemu, ki sta ga že poškodovali dve leti pandemije, in povečuje tveganje trdega pristanka svetovnega gospodarstva: medtem ko se je še pred nekaj tedni zdelo, da mu grozi stagflacija, je sprememba tona centralnih bank, ki so se soočile s pospeševanjem inflacije, obudila možnost recesije, zlasti v razvitih gospodarstvih.
 
V tem zapletenem okolju je družba Coface znižala oceno 19 držav, od tega 16 evropskih držav, zlasti - Nemčije, Španije, Francije in Združenega kraljestva, in le 2 povišala (Brazilija in Angola). Na sektorski ravni število popravkov navzdol (skupaj 76 popravkov navzdol v primerjavi z 9 popravki navzgor) poudarja razpršenost teh zaporednih šokov po vseh sektorjih, tako energetsko intenzivnih (petrokemija, metalurgija, papirništvo, itd.) kot tistih, ki so bolj neposredno povezani s kreditnim ciklom (gradbeništvo).
 
Ker se obzorje še naprej temni, ni možno izključiti nobenega scenarija.

 

Upočasnitev gospodarskih aktivnosti in nevarnost stagflacije postajata vse bolj očitna

Podatki o rasti v prvem četrtletju so bili v večini razvitih gospodarstev pod pričakovanji. Poleg tega je BDP v euroobmočju že drugo četrtletje zapored rasel zelo počasi, v Franciji celo z -0,2-odstotnim padcem. To je bila posledica zmanjšanja potrošnje gospodinjstev v okolju, v katerem se je zmanjševala kupna moč. Dejavnost se je zmanjšala tudi v Združenih državah Amerike, saj sta jo ovirali zunanja trgovina in težave, ki jih je imel proizvodni sektor pri dopolnjevanju zalog. Ti podatki so še toliko bolj zaskrbljujoči, ker so se gospodarske posledice vojne v Ukrajini šele začele kazati.
 
Glede na rast inflacije, poslabšanje pričakovanj gospodarskih subjektov in zaostrovanje svetovnih finančnih pogojev se dejavnost v drugem četrtletju v razvitih gospodarstvih ne zdi veliko boljša, v nastajajočih gospodarstvih pa precej manj ugodna. Čeprav je verjetno prezgodaj govoriti o tem, da je svetovno gospodarstvo vstopilo v stagflacijski režim, so vsi signali skladni s tem stališčem.

 

Pritiski na cene blaga se umirjajo

Čeprav so se cene primarnih surovin v zadnjem času stabilizirale, ostajajo na zelo visokih ravneh. Cene nafte na primer od začetka vojne niso padle pod 98 USD, saj so bili strahovi pred morebitnim pomanjkanjem ponudbe še vedno veliki.
 
Te razmere so ugodne za izvoznike surovin, zlasti nafte. Edini dve Cofaceovi prevrednotenji navzgor se nanašata na Brazilijo in Angolo, sektorske prerazvrstitve pa večinoma zadevajo energetski sektor držav proizvajalk, medtem ko so sektorske ocene navzdol usmerjene v energetski sektor v državah, v katerih se podjetja nahajajo v nižjih fazah proizvodne verige (predvsem v Evropi).
 
Podobno se tveganja v panogah, katerih vrednostna veriga je v proizvodnih procesih energetsko intenzivna, kot so papir, kemikalije in kovine, ponovno ocenjujejo navzgor. Kmetijsko-živilski sektor je eden od sektorjev z največjim številom znižanj bonitetnih ocen v tem četrtletju, pri čemer so bile prizadete skoraj vse regije.
 
Verjetno je, da bodo podjetja, ki povečanja svojih proizvodnih stroškov niso v celoti prenesla na prodajne cene, to še naprej počela. Tako se bo v sektorjih s precejšnjo močjo pri oblikovanju cen zviševanje cen še nadaljevalo. To velja za farmacevtski sektor, kjer na svetovnem trgu prevladuje majhno število podjetij. Ta sektor, ki je bil že opredeljen kot eden najbolj odpornih, je v našem barometru edini sektor z oceno "nizko tveganje".

 

Centralne banke z obema nogama na zavori

ECB je po zgledu FED-a in Bank of England postopoma zaostrila svoje stališče, tako da je vnaprej napovedala prihodnja zvišanja obrestnih mer. Tako kot druge pomembne centralne banke (razen Bank of Japan) tudi ECB v strogem okviru svojega mandata nima druge izbire, kot da precej poostri svoje varovanje, čeprav bi to lahko sprožilo brutalno upočasnitev aktivnosti in ponovno obudilo strahove pred novo krizo evropskih državnih dolgov.
 
V tem okolju zaostrenih kreditnih pogojev se zdi, da je gradbeni sektor eden najbolj ranljivih. Pričakuje se, da bodo naraščajoči stroški zadolževanja vplivali na stanovanjski trg in navsezadnje tudi na gradbeno dejavnost. To se je že začelo v ZDA, kjer prodaja stanovanj hitro upada.

 

Temni oblaki se zbirajo nad letom 2023

Ker se gospodarsko in finančno okolje hitro slabša, je družba Coface znižala bonitetno oceno 16 državam na evropski celini, vključno z vsemi večjimi gospodarstvi - z izjemo Italije, ki je že dobila oceno A4.
 
Naš osrednji scenarij predvideva znatno upočasnitev gospodarske aktivnosti v naslednjih 18 mesecih, kar bo omogočilo postopno upočasnitev inflacije. Naše napovedi rasti so še posebej slabe v razvitih državah. Za svetovno gospodarstvo obstaja veliko negativnih tveganj, medtem ko tveganje povečanja inflacije ostaja. Zdi se, da so centralne banke za zajezitev inflacije v skušnjavi, da bi gospodarstvo potisnile v recesijo, za katero upajo, da bo blažja, kot če bodo cene še naprej padale in jih bo pozneje prisilila v izvedbo močnejšega denarnega šoka. Tveganje, ki ga ni mogoče izključiti, bi bilo, da bi se povpraševanje zmanjšalo, inflacija pa bi ostala visoka zaradi cen surovin, ki bi se zaradi kroničnega pomanjkanja ponudbe le stežka umirile.

 

Prenesi publikacijo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snemi sporočilo za javnost : Recesija v izogib stagflaciji? Svetovno gospodarstvo na razpotju (181,92 kB)
Vrh