Coface Slovenija
Coface Premium Servisi

Izterjava terjatev

Pogosta vprašanja in odgovori

Splošno o izterjavi

Zakaj bi se odločil za zunanjo izterjavo pri Coface?

Osnovna filozofija zunanje izterjave je podobna kot pri vseh outsourcing storitvah. To, kar počnete sami, naredimo hitreje, učinkoviteje in ceneje. Naši sodelavci so strokovnjaki v izterjavi in se z izterjavo ukvarjajo 8 ur na dan, vsak dan. Naša dodana vrednost je psihološki efekt, ki ga dosežemo, ko se v izterjavo vključi zunanji izvajalec, prav tako pa smo edini ponudnik v Sloveniji, ki pod eno streho nudi storitve zavarovanja terjatev, bonitete podjetij in izterjavo terjatev. To nam omogoča, da informacije o neplačilih uporabimo v bonitetnih poročilih in za odobravanje kreditnih limitov, ki je pogosto glavni motivator k hitrmu poplačilu dolga.

Kakšen je način izterjave pri Coface?

Izterjava poteka pisno in telefonsko. Dolžnika s prvim opominom pozovemo, da plača dolgovani znesek v roku 8 dni. Hkrati ga pokličemo in poskusimo ugotoviti razlog za neplačilo. Prvi odziv/obljubo dolžnika zabeležimo v svojem sistemu, da se lahko v nadaljevanju sklicujemo nanj. V naslednjih kontaktih z dolžnikom stopnjujemo svoj pritisk, pri čemer ohranjamo nivo komunikacije in profesionalen pristop. Ker za potrebe zavarovalnice in zunanjih kupcev izdelujemo bonitetna poročila o slovenskih podjetjih, dolžniku pojasnimo, da ima izterjava vpliv tudi na njihovo bonitetno oceno in s tem dodatno vplivamo na čim prejšnje poplačilo. Pred začetkom izterjave bomo preverili dolžnikovo finančno stanje, blokade na računih, morebitne začetke insolvenčnih postopkov ipd, kar vse vpliva na potek izterjave.

Kaj boste terjali od dolžnika? Ali lahko terjate stroške izterjave, ki jih imamo mi kot stranka s Coface?

Od dolžnika poleg glavnice terjamo tudi zakonske zamudne obresti in stroške izterjave po zakonu o preprečevanju zamud pri plačilih. Trudimo se izterjati za vas čim večji znesek, ker to pomeni za vas efektivno nižji strošek z nami.

Kaj potrebujete za začetek izterjave?

Za začetek izterjave potrebujemo: (i) podpisano pogodbo oz. naročilnico (če gre za enkraten primeri izterjave) in (ii) izpisek odprtih postavk, iz katerega so razvidni posamezni računi z odprtimi zneski, datumi izdaje, datumi zapadlosti in skupnim dolgovanim zneskom. Dodatno vas prosimo, da nam posredujete kontaktne podatke od pristojne osebe, ker lahko to pospeši začetno fazo izterjave.

Na kateri bančni račun bo plačeval dolžnik?

Praviloma bomo dolžnika pozvali, da plača na vaš račun.

Kako pogosto bom obveščen o napredku izterjave?

O napredku pri izterjavi boste obveščeni sproti, ko bomo od dolžnika prejeli vsebinski odgovor oz. obljubo o poplačilu. Kadar bomo za nadaljevanje izterjave potrebovali vaš odgovor oz. navodilo, vas bomo konktaktirali nemudoma. Kadar bomo od dolžnika zahtevali izpolnitev predhodno dane obljube, vas o posameznih aktivnostih praviloma ne bomo posebej obveščali.

Kako boste ravnali, če bo dolžnik predlagal obročna plačila?

Če bo dolžnik predlagal obročno poplačilo svojega dolga, vas bomo zaprosili za stališče glede ustreznosti dolžnikovega predloga. V kolikor bo ta za vas sprejemljiv, bomo pripravili dokument in ga predložili dolžniku v podpis. Če predlog za vas ne bo sprejemljiv, vas bomo prosili, da nam sporočite, kakšna je za vas še najmanj sprejemljiva možnost. V nadaljevanju se bomo z dolžnikom pogajali za dosego čim bolj sprejemljivega dogovora.

Dolžnik me pokliče in se želi pogovoriti o dolgu / skleniti dogovor o obročnem poplačilu. Kako naj ravnam?

Predlagamo, da dolžniku sporočite, da ste se zaradi dalj časa trajajočega neplačila odločili za zunanjo agencijo, ga naslovite na nas, hkrati pa nas obvestite o tem, da ste imeli z dolžnikom kontakt.

Ali lahko tekom predsodne izterjave opravite poizvedbe o dolžnikovem premoženju?

Pred začetkom izterjave bomo preverili dolžnikovo finančno situacijo in boniteto podjetja (zadnje finančne podatke, blokade računov, začetki insolvenčnih postopkov ipd). Konkretne podatke o dolžnikovih nepremičninah in motornih vozilih pa je mogoče pridobiti preko poizvedb v sodelovanju z našo odvetniško pisarno. Za ta namen bomo potrebovali dodatne dokumente, ta storitev je plačljiva (medtem ko je preverjanje dolžnikove finančne situacije za vas seveda brezplačno).

Dolžnik ima dlje časa trajajočo blokado na računu. Kaj lahko storite v takšnih primerih?

V takšnih primerih poskusimo pridobiti čim več podatkov o tem, ali in kako dolžnik v takšnih razmerah sploh posluje. V kolikor ima odprt bančni račun v tujini, po vsej verjetnosti kljub blokadi bančnega računa ustvarja denarni tok v tujini.

Provizija

V kakšnih primerih boste zaračunali provizijo?

Obveznost plačila provizije nastane, kadar pride do zmanjšanja vaše terjatve po naši intervenciji (po pisni, telefonski ali elektronski poti). Zmanjšanje terjatve je lahko s plačilom ali na druge načine (npr. kompenzacijo), vendar moramo za vsako izpolnitev, ki ni plačilo, predhodno pridobiti vaše soglasje.

Če imam več dolžnikov, ki so plačali – kdaj in kako boste izstavili račun za provizijo?

Gre za stvar dogovora. Lahko vam izstavimo račun konec meseca za vse primere skupaj ali pa sproti – posamično. Zaradi lažjega vodenja knjig predlagamo, da izstavimo računa enkrat mesečno za vse primere skupaj.

Če dolžnik plača isti dan, ko dobi opomin – ali boste zaračunali provizijo?

Kadar dolžnik plača po tem, ko smo poslali opomin, bomo smatrali, da gre za uspešno izterjavo. Izjema velja za plačila prejeta v roku 24 ur po tem, ko ste nam predali primer.

Z dolžnikom smo se v času trajanja izterjave tudi sami dogovarjali za plačilo zneska. Menimo, da vaša provizija zato ni v celoti utemeljena. Ali nam boste provizijo kljub temu zaračunali?

Kadar pride do uspešne izterjave, obveznost provizije nastane ne glede na vaša lastna dejanja v izterjavi. Potrebno se je zavedati, da plačila na dolžnikovi strani ne povzroči en sam nagib, ampak gre za celoto dejavnikov, ki so med seboj prepleteni in jih je tudi sicer nemogoče kvalitetno analizirati. Ko nam predate primere v izterjavo, smo mnenja, da je najbolje celotno komunikacijo prepustiti nam.

Izterjava dolžnika v tujini – mednarodna izterjava

Kako poteka izterjava dolžnika v tujini?

Po prejemu zahtevane dokumentacije bomo primer predali naši partnerski agenciji, ki je praviloma v državi dolžnika, in ta bo tudi vodila postopek izterjave v dolžnikovem jeziku. Kadar bo v primeru napredek pri izterjavi, vas bomo o tem obveščali sproti oz. v obliki mesečnih poročil.

Kako pogosto bom obveščen o dogajanjih o izterjavi v tujini?

Praviloma boste o tem obveščeni sproti (kadar bo šlo za vprašanja, na katera bomo potrebovali vaš odgovor oz. navodilo) oz. vsaj enkrat mesečno, potrebno pa se je zavedati, da je posredovanje podatkov o poteku izterjave odvisno tudi od naše partnerske agencije, ki nas lahko o primerih obvešča bolj ali manj redno.

Ali lahko pri izterjavi v tujini preverite dolžnikovo finančno stanje, preden pričnete z mednarodno izterjavo?

V tujini je v naprej nemogoče oceniti, ali bomo lahko preverili dolžnikovo finančno stanje, ker imajo različne države različno urejene obveznosti poročanja oz. razkrivanja finančnih poročil. Tako obstaja možnost, da o dolžniku ne bomo mogli pridobiti relevantnih informacij, ki bi kazali na njegovo likvidnost.

Spori in sodišče

Kako ravnate, če dolžnik v predsodni izterjavi vsebinsko ugovarja dolgu?

Naša primarna vloga v primeru vsebinskega ugovora je podobna vlogi mediatorja. Pomembno je razumeti bistvo spora, zato poslušamo obe strani in poskušamo doseči izvensodno rešitev. Zasledujemo idejo, da je vsaka sporazumna rešitev boljša od pravdanja. Če gre za delni ugovor, vztrajamo pri plačilu nespornega dela zahtevka in se nato dogovarjamo o sporu za preostali del.

Če vam je ugovor dolžnika znan še pred predajo primera v izterjavo, vas prosimo, da nas o tem obvestite, saj bomo na ta način bolje pripravljeni na dolžnikov ugovor.

Ali je možno primer nadaljevati tudi na sodišču?

Vsekakor je sodna izterjava logično nadaljevanje neuspešne izvensodne izterjave, ki jo lahko vodimo tudi preko naše izbrane odvetniške pisarne. Ta bo zagotovila, da se bo postopek vodil kar najbolj profesionalno in z vsemi izvršilnimi sredstvi, ki so primerni in učinkoviti za dosego poplačila.

Kakšni so stroški za nas kot stranko v sodnih postopkih?

Gre za sodne takse in odvetniške stroške po tarifi pa tudi stroške izvršitelja za vsako opravljeno aktivnost.

Ali mora dolžnik povrniti stroške, ki so nam nastali v sodnih postopkih?

Znesek vaše terjatve do dolžnika se praviloma za vse te stroške povišuje in vam jih je dolžnik dolžan povrniti.

Druga splošna vprašanja

Kakšna je cena izterjave?

Najdražja izterjava je brezplačna izterjava, saj to pomeni, da se vaša terjatev ni izterjala. Za uspešno izterjavo nam pripada odstotek od izterjanega zneska. Stranke, s katerimi sodelujemo redno, plačajo le provizijo na uspešnost.

Za dolžnike v Sloveniji uporabljamo matriko, kjer je % provizije določen na osnovi 2 parametrov (starosti terjatev in zneska, ki ga terjamo).

Za dolžnike v tujini je cena odvisna od države dolžnika, sama provizija pa je odvisna od izterjanega zneska- več kot izterjamo, nižja je provizija.

Kaj vse dejansko naredite za nas?

Po pregledu dokumentov in vnosu primera v našo lastno platformo za izterjavo (DCON – debt collection ON-line sistem) bo postopek predsodne izterjave vedno optimalno izpeljan. Ključnega pomena je, da se postopki pisnega opominjanja, klicanja (pogovora z dolžnikom) izpeljejo konsistentno, stopnjevano in v zastavljenem časovnem roku.

Ko se z dolžnikom dogovorimo za določeno konkretno akcijo, se maksimalno potrudimo, da je dogovor izpeljan. Dolžnik se zaveda da mislimo resno le, če smo dovolj vztrajni in konsistentni pri akcijah, ki jih izvajamo. Število konkretnih akcij, ki jih izpeljemo je odvisno od primera do primera. Določena svoboda odločitve o tem, kako je postopek izpeljan, je dovoljena našim sodelavcem. Vedno se odločamo tudi skupaj z vami. Običajno pa pošljemo dolžniku vsaj 3 (včasih tudi do 5) pisnih dokumentov. V primeru nekoliko višje izterjave je poslan odvetniški opomin. Na vsak pisni poslani dokument sta praviloma določena vsaj 2 telefonska klica iz naše strani. V kolikor imamo elektronsko pošto ali mobilni telefon dolžnika, so akcije izpeljane tudi preko tega medija.

Kakšna je možnost uspeha?

O statistikah je težko govoriti, saj je vsak primer izterjave individualen in težko posplošujemo. Na nivoju celotne skupine COFACE zavarovalnice je uspešnost izterjave v predsodnem delu okoli 60%. V našem največjem interesu je, da vaš denar pridobimo nazaj čim prej in se tako izognemo nadležnim in dolgotrajnim sodnim postopkom, ki nam vsem parajo živce.

Omenjeni % je vsekakor visok, zato vedno toplo priporočamo pravočasni pričetek in celovito izvedbo predsodne izterjave.

Naši strokovnjaki za izterjavo v Sloveniji sodijo med top 10 držav na svetu (izmed 67) po internih statistikah uspešnosti. Vedno naredimo vse, da bi se stran »kovanca« obrnila na vašo stran.

Za hitro ponudbo pošljite vaše povpraševanje
*brez stroškov, brez obvez*

Za več informacij nas lahko kadarkoli pokličite
+386 (0) 31 314 963