Kdo smo

Svetovni voditelj

Coface po vsem svetu ščiti podjetja pred neplačanimi računi

S to zaščito prispevamo k nemotenemu poslovanju in dolgoročnemu razvoju podjetij vseh velikosti, hkrati pa krepimo ozračje zaupanja med gospodarskimi akterji v državah, kjer imajo ta podjetja in njihove stranke sedež.
 
 

Naše znanje in izkušnje temeljijo na štirih stebrih:

1

Strokovno znanje o poslovnih tveganjih

Družba Coface, ki je prisotna v več kot 200 državah, je vodilna svetovna družba na področju kreditnih zavarovanj in priznani strokovnjak za komercialna tveganja. Naši zaposleni vsak dan varujejo poslovanje 100.000 podjetij.

2

Zaščita pred neplačanimi računi

80% podjetij ima težave z neplačanimi računi, ki so vzrok za četrtino stečajnih postopkov. Ena od glavnih nalog družbe Coface je zaščita podjetij pred neplačanimi računi, ki lahko ogrozijo poslovanje in njihov obstoj.

3

Zagotavljanje prodaje po vsem svetu

Družba Coface, ki postaja vse bolj mednarodna, strukturira svojo organizacijo tako, da zagotavlja vse tesnejšo lokalno podporo podjetjem in njihovemu razvoju po vsem svetu. Zaposlenih v oddelku prevzemanja tveganj vsak dan in na vseh štirih koncih sveta sprejmejo več kot 10.000 odločitev o jamstvu.

4

Močan finančni položaj

Družba Coface, ki jo je agencija Fitch ocenila z oceno AA-, agencija Moody's pa z oceno A2, pri čemer sta obe oceni stabilni, ima finančno moč, ki je potrebna za opravljanje dejavnosti zavarovalnice. Pozitivni oceni obeh bonitetnih agencij temeljita na treh ključnih dejavnikih: močan konkurenčni položaj družbe na svetovnem trgu kreditnih zavarovanj, trdna solventnost skupine in proaktivno upravljanje tveganj družbe Coface (ki temelji na učinkovitih postopkih in orodjih). Družba Natixis (oddelek za bančno financiranje, upravljanje in storitve BPCE, druge francoske bančne skupine), ki je leta 2014 kotirala na trgu Euronext, je njen večinski delničar.

Naše zaveze

Naše zaveze
Integriteta je temelj, na katerem temeljita ugled družbe Coface in razvoj trajnih odnosov z našimi strankami.
 
Naš kodeks ravnanja določa načela, ki jih moramo uporabljati vsak dan, da bi spoštovali naše vrednote: osredotočenost na stranke, strokovno znanje, sodelovanje, pogum in odgovornost. Določa naše zaveze in služi kot referenca za naše zaposlene.
 
Družba Coface je sprejela politiko ničelne tolerance do vseh oblik korupcije. Naše zaveze so zbrane v kodeksu proti podkupovanju.
Vrh