Stopite v stik z nami

Podatki o podjetju

Coface

Coface Slovenija Storitve d.o.o.
Trdinova ulica 4
1000 Ljubljana
tel: +386 (0)1 2005 886
e-mail: storitve@coface.com

46.055669
14.505647

OSNOVNI PODATKI O SUBJEKTU
 

Status subjekta vpisan
Datum vpisa subjekta v sodni register: 06.12.1991
Matična številka: 5524652000
Ident. št. za DDV in davčna številka: SI 65204964
Vložna številka: 11372300
Firma: COFACE SLOVENIJA STORITVE d.o.o.
Prevod firme: COFACE SLOVENIA SERVICES ltd. (angleščina)
Skrajšana firma ni vpisa
Prevod skrajšane firme / (angleščina)
Sedež: Ljubljana
Poslovni naslov: Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana
Pravnoorganizacijska oblika: Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
Osnovni kapital: 25.236,00 EUR
Število delnic ni vpisa
Vrsta organa nadzora ni vpisa
 

DRUŽBENIKI IN POSLOVNI DELEŽI
 

DRUŽBENIKI
 
Zap. št. družbenika: 659472
Identifikacijska številka: 98610341 - pravna oseba ni vpisana v PRS
Firma: Coface Central Europe Holding GmbH
Naslov: Marxergasse 4c, 1030 Wien, Austria
Vrsta odgovornosti za obveznosti družbe ne odgovarja
Datum vstopa: 24.10.1991
 

POSLOVNI DELEŽI
 
Zap. št. deleža: 44543
Osnovni vložek: 25.236,00 EUR
Delež v odstotku ali ulomku: 100,0000%
Imetniki Zap. št. družbenika: 659472, Coface Central Europe Holding GmbH
Podatki o subjektu: COFACE SLOVENIJA STORITVE d.o.o., matična številka 5524652000, vpisani v poslovni in sodni register in objavljeni po 1. točki drugega odstavka 7. člena ZSReg
na dan 09.09.2021 ob uri 09:18,
datum in ura izpisa: 09.09.2021 ob uri 09:22

 

OSEBE, POOBLAŠČENE ZA ZASTOPANJE
 

Osebno ime: Sergej Simoniti

Datum podelitve pooblastila: 09.03.2022
 

ČLANI ORGANA NADZORA
 
Ni vpisov

Za več informacij o naših produktih izpolnite spodnji obrazec. Prosimo izpolnite vsa zahtevana polja.
 
Odgovor lahko pričakujete v najkrajšem možnem času.
Lepo pozdravljeni,
Coface
 
V koliko imate pritožbo v zvezi z našimi produkti in storitvami, kliknite na spodnjo povezavo:

 
 

*: ta polja so obvezna