Naša ponudba

Coface Reserve 9

Orodje za ocenjevanje v skladu z MSRP 9

Enostavna napoved kreditnih izgub
 
Podjetja, ki poročajo v skladu z Mednarodnim standardom računovodskega poročanja (MSRP), morajo postopek oslabitve terjatev od januarja 2018 prilagoditi novi uredbi MSRP 9.
 
Novi računovodski standard izhaja iz potrebe po natančnejših in zanesljivih računovodskih metodah ter učinkovitejšem preprečevanju tveganj. Podjetja bi morala zato oceniti oslabitev, torej namesto nastalih izgub, kot doslej, določiti pričakovano kreditno izgubo za vse terjatve. Ta novi računovodski standard predstavlja velik izziv, saj je treba spremeniti način izračuna oslabitve terjatev.
Skladnost s to uredbo zahteva čas, sredstva, znanje in strokovno znanje.
Coface ponuja preprosto rešitev, ki temelji na metodah kakovosti in podatkih, ki jih uporabljamo pri zavarovanju škod.
 
Coface Reserve 9 vam omogoča identifikacijo, merjenje in predvidevanje tveganja izgube terjatev ter oceno vaših pričakovanih kreditnih izgub in ustrezne oslabitve.
Ker je metodologija, na kateri temelji naša storitev, jasno dokumentirana, boste lažje sodelovali s svojimi finančnimi revizorji in računovodskimi strokovnjaki.
 

Zakaj je rešitev Coface Reserv 9 zanesljiva, objektivna in skladna s cilji MSRP 9?

Coface Reserve 9: tablica
Pričakovana kreditna izguba je posledica primerjalne analize dveh skupin podatkov:
  • Verjetnost neplačila (PD) na strani stranke
  • Izguba v primeru neplačila (LGD) terjatev
Za oceno verjetnosti neplačila in izgube v primeru neplačila ekonomisti Coface analizirajo informacije o kreditnem tveganju in preteklih plačilih, kreditni sposobnosti in statistiki verjetnosti zbiranja z naprednimi analizami in napovedmi pomembnih premikov trendov.   
 
Visoko učinkovitost naše rešitve omogoča obsežna zbirka podatkov, ki vsebuje podatke o številu podjetij, primerih zbiranja, državah in sektorjih. Naša storitev upošteva tudi učinek našega zavarovanja in / ali zavarovalnega kritja iz drugih virov ter vam ponuja pregled plačilnih izkušenj vsake stranke prek količinsko opredeljene različice pričakovane kreditne izgube.

Kako zahtevati ocenjeno pričakovano izgubo kredita?

Coface Reserve 9: certificate
MSRP 9
Pošljite nam stanje terjatev na stranko na priloženi predlogi, mi pa bomo naredili ostalo.   
  • Pripravili bomo podrobna poročila o vaši politiki in terjatvah strank ter vam posredovali oceno pričakovane kreditne izgube za vsako od vaših terjatev.
  • Ker je vaše podjetje edinstveno, vam naš pristop omogoča, da v svojih računovodskih izkazih pojasnite morebitne prilagoditve.
 
 
 
  
 
Vrh