Naša ponudba

Poslovne informacije - sprejmite samo sprejemljiva tveganja

Preprečevanje tveganja neplačila se začne z zbiranjem najnovejših ustreznih informacij o strankah in njihovem okolju. Analiza teh informacij pomaga pri odločanju. Naše storitve ustvarjanja poslovnih informacij vključujejo vse, od osnovnih poslovnih informacij do priporočil o tveganju.
 
Odgovor coface na vaše potrebe
Zbrani in analizirani podatki so predstavljeni v obliki poročila, povzetka tveganj na individualni in svetovni ravni ter različnih priporočil glede prevzemanja tveganj. Z našimi storitvami ocenjevanja kreditnega tveganja lahko na najboljši način upravljate razvoj prodaje.
 
V srednji Evropi to svetovno linijo storitev dopolnjuje vrsta produktov poslovnih informacij, namenjenih podjetjem, ki nimajo kreditnega zavarovanja.
Poslovne informacije
Coface ponuja rešitev - študija primera
Nemški dobavitelj avtomobilskih delov nabavlja natančne dele za nove motorje s hibridnim vbrizgavanjem od več vodilnih podjetij prek več italijanskih podjetij. Nepravilno dostavljen del v tem primeru bi ogrozil pogodbo, ki je ključnega pomena za njegovo poslovanje.
 
Coface dobavitelju avtomobilskih delov ponuja jedrnate in jasne informacije o poslovanju vsakega od svojih partnerjev, ki so sestavljeni v obliki poročila Cofacejevih analitikov.
 
Na podlagi teh informacij se dobavitelj avtomobilskih delov odloči pregledati svoj portfelj, ki ga sestavljajo trije dobavitelji. Na podlagi tega se odloči povečati nabavo pri dveh dobaviteljih, hkrati pa zmanjšati vrednost pogodbe s tretjim. Po poročilu Cofacea bi namreč osnovni kapital tretjega dobavitelja otežil uresničitev kapitalskih izdatkov, potrebnih za prehod na naslednjo tehnološko raven.

Prilagajamo se vašim potrebam

Bonitetna poročila o podjetjih

Boljše poslovne odločitve z iCON

Business Finder

Cross Border Network

Spremljava sprememb v podjetjih

Kratka poročila CofaceXpress

Coface Select

Coface Select Premium (Snap Shot)

Coface Reserve 9

Portfolio Watch-Monitoring