Kdo smo

Podjetjem pomagamo, da rastejo

Naša vloga je olajšati globalno in lokalno trgovanje z rešitvami, ki nosilcem poslovnih odločitev pomagajo in jih ščitijo pri njihovih odločitvah.

Making trade happen with Coface
  • Kot ponudnik zavarovanj trgovinskih kreditov zagotavljamo podporo pri preprečevanju in kritju tveganj neplačila.
  • Nudimo podatke z visoko dodano vrednostjo za poslovne odločitve ter trdno strokovno znanje s področja izterjave dolgov.
  • Strankam pomagamo pridobiti poglobljeno znanje o potencialnih kupcih, strankah in dobaviteljih, saj ponujamo oceno njihove finančne trdnosti in zanesljivosti.
  • Napovedujemo ključna gospodarska gibanja ter analiziramo tveganja na različnih trgih in v različnih panogah.
 
Z delom v Coface prispevate h krepitvi, razvoju in spodbujanju edinstvenega mikro- in makroekonomskega strokovnega znanja ter k vsakodnevni podpori najrazličnejšim podjetjem pri sprejemanju odločitev in oblikovanju poslovnih strategij.

Pričevanja zaposlenih, ki uresničujejo cilje

Rafael works at Coface

Kupcu ene od naših strank niso odobrili kreditnega limita, kar je ogrozilo njuno poslovno razmerje. Na podlagi spremljanja, ki ga izvaja Coface, je bila kreditna ocena kupca (DRA) posodobljena in lahko so mu odobrili nove zneske.

 
Zavarovanec je lahko zahvaljujoč boljšim plačilnim pogojem okrepil svoj odnos s kupcem in izboljšal poslovanje.

 

Rafael A., vodja prodaje, Coface Global Solutions - Coface Brazilija

 

 

oscar

Naš glavni cilj med pandemijo COVID-19 je bil ostati zelo blizu našim strankam. Naše ekipe so dobesedno čez noč začele delati na daljavo, z dodatnimi klici, spletnimi seminarji in pisno komunikacijo pa smo povečali število stičnih točk za naše stranke in partnerje.
 
To jim je bilo v veliko pomoč pri orientaciji v negotovem okolju, saj smo z njimi delili svoje poglede na spreminjajoče se gospodarske razmere in kreditna tveganja ter hkrati skrbno pojasnjevali svoje odločitve.

 

Oscar Villalonga - generalni direktor regije Severna Amerika

Katrin works at coface

Vsak dan imamo manj časa, medtem ko se količina informacij, ki jih prejemamo, nenehno povečuje. S strankami delimo veliko pisnih informacij, vendar je za to, da ne zamudijo pomembnih informacij, zelo koristen videoposnetek - ali online dogodek. Stranka je tako lahko prepričana, da z njo delimo vse pomembne informacije in dobi neposredne odgovore na svoja vprašanja.
 
Katrin B., vodja trženja in komuniciranja podatkovnih procesov, Coface Nemčija

 

 

Vrh